اخبار برگزیده

انواع دیدگاهها در نقد بانکداری فعلی-1و2

#احکاممالیوبانکی 2و3

#انواعدیدگاههادرنقدبانکداری ؛ بخش اول و دوم

در نقد سیستم بانکی کشور، مباحث مختلفی در فضای رسانه ای مطرح می گردد که با وجود اشتراک در اصل اشکال به سیستم بانکی، گاهی با مبانی مختلفی این نقدها انجام می گیرد.

اشاره به این دیدگاهها، از این جهت مهم است که مخاطب عادی و غیر متخصص که به دنبال وظیفه شرعی اش در روابطش با بانک هست، در میان این دیدگاههای مختلف سرگردان نشود و وظیفه خودش را بشناسد.

متاسفانه در فضای فعلی رسانه ای مااعم از روزنامه و سایت و خبرگزاری و تلگرام و اینستاگرم، به دلیل اینکه توجه و تخصص کافی به مباحث بانکی هم از جهت مباحث فنی بانکداری و هم از جهت مسائل شرعی – وجود ندارد، بیشترین تمرکز بر تیتر زدن و انتشار مطالب می باشد و غالبا به مبانی این نقدها و وظیفه عملی شرعی مردم توجهی نمی شود و البته گاهی حتی تیترها هم جاهلانه و با برداشت نادرست از سخن گوینده انتخاب می گردد.

ما در چند مطلب به توضیح مختصر این دیدگاهها خواهیم پرداخت:

الفانی که معتقدند حتی اگر ارتباط مردم با بانکچه در سپرده گذاری و چه در اخذ تسهیلات مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و عقود اسلامی ذکرشده در این قانون که مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان تا امروزاست – و آیین نامه های اجرایی آن که در این سالها مورد ایراد شرعی این شورا قرار نگرفته است، باشد، باز هم نمی توان گفت عملیاتی حلال و غیر ربوی و به طور کلی اسلامی می باشد.توجه دارید که اسلامی بودن عام تر از غیر ربوی بودن است، چون ممکن است در فعالیتی ربا وجود نداشته باشد، اما به دلیلی و از جهتی دیگر، مورد تایید شرع و اسلام نباشد

در این دسته هم دیدگاههای گوناگونی وجود دارند:

           الف1 عده ای هستند که معتقدند تنها نامی تغییر کرده و همان عملیات ربوی، تنها نام یک عقد شرعی مانند مضاربه را گرفته است. معتقدند مثلا وقتی بانک با شخص تسهیلات گیرنده، در سود و زیان شریک نیستند، چگونه یک عقد شرعی و اسلامی است؟!

✅البته در بحث عقود اسلامی مانند مضاربه توضیح خواهیم داد که این استدلالعدم شرعی بودن یک معامله، به دلیل شریک در زیان نبودن، بر طبق نظر اکثر مراجع محترم تقلید، استدلال صحیحی نیست، اما بررسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که این دیدگاه در همان سال 1362 هم در هنگام بررسی این قانون در مجلس از طرف برخی نمایندگان مطرح شده بود و تصویب و تایید این قانون در این سالها، حاکی از این است که مورد تایید اکثریت نمایندگان و نیز فقهای شورای نگهبان نبود و نمی باشد.


            الف2 دیدگاه دیگر در این دستهانتقاد به اصل قانون مصوب شورای نگهبان، دیدگاه جدیدی می باشد که در سالهای اخیر مبتنی بر #فقهنظام توسط برخی فقها مطرح گردیده است.

این دیدگاه با توجه به فقه حکومتی و فقه مورد نیاز یک نظام اسلامی، معتقد است دو گونه مکلَّف داریم:

1 مکلفی به عنوان «فرد» ؛
2 مکلفی به عنوان «جامعه».

یعنی همانطور که برای یک فرد، احکامی در اسلام وجود دارد، برای یک مکلف به نام «نظام اسلامی» هم احکامی وجود دارد. و فقه مورد نیاز برای استنباط احکام این دو گونه مکلف، با یکدیگر متفاوت می باشد. مکلفِ «فرد»، «فقه فردی» نیاز دارد و مکلفِ «جامعه و نظام»، «فقه اجتماعی و #فقهنظام ». نمی توان با فقه فردی برای یک «جامعه و نظام» حکم صادر کرد و نسخه پیچید.
با همین نگاه، معتقدین به این دیدگاه معتقدند نمی توان با قواعد و احکامی که در فقه فردی برای حلال بودن معاملات بین فرد «الف» و فرد «ب» بر اساس عقود اسلامی جاری است، همان احکام و عقود را عینا در رابطه بین مردم و بانکبه عنوان یک نظام و ساختار گسترده جاری کرد.

این بیان، یک توضیح بسیار مختصر از این دیدگاه در این مجال اندک است. برای مطالعه بیشتر، این دو مطلب را ببینید: http://l1l.ir/arakifars01  ؛ http://l1l.ir/arakifars02

✳️ پرچمدار این دیدگاه را شاید بتوان امروز آیت الله شیخ محسن اراکیرئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی و نماینده استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری دانست.

ایشان هم در تشکیل و هدایت موسساتی در این راستا فعال بوده اندمانند مرکز جامع علوم اسلامی که از سال 1387 افتتاح شده و هدفش تربیت مجتهدان متخصص در یک رشته خاص مانند اقتصاد و حقوق و سیاست و تربیت است و ایشان عضو هیات امنا و یکی از اعضای موثر این مجموعه هستند، و نیز #پژوهشگاهفقهنظام که از سال 1395 به همت ایشان تاسیس شده است،

و هم در سالهای اخیر، دروس خارج فقه  واصول در موضوعات فقه حکومتی و فقه نظام داشته اند و از جمله در چارچوب درس خارج فقه اقتصاد، در سالهای 93 و 94 به موضوع بانکداری اسلامی پرداخته و نظرات فقهی و اجتهادی و طرحشان برای بانکداری اسلامی را اعلام نموده اند. http://www.mohsenaraki.com 

✅ به طور خلاصه، این دو دیدگاهالف1 و الف2 حتی به قانون مصوب شورای نگهبان و آیین نامه های اجرایی آن، هم انتقاد دارد، نه اینکه این قانون را قبول داشته باشد، ولی انتقاداتی در برخی جزئیات یا در مرحله اجرا مطرح کندهمانند دسته «ب» که توضیح خواهیم داد.

اما آنچه برای عموم مردم به عنوان وظیفه شرعی عملی اهمیت دارد این است که اکثر مراجع تقلید معروف فعلی که انتقاداتی را به سیستم بانکی کشور مطرح می کنند، در حال حاضر قائل به این دو دیدگاه نیستند و حداقل از فتاوای آنها این دیدگاهها بر نمی آید. دیدگاه انتقادی مراجع تقلید به بانکداری امروز کشور را در بخش بعدی ان شاء الله توضیح خواهیم داد.

ضمن اینکه حتی قائلین به دیدگاه الف2 آیت الله اراکی هم به صراحت می گویند:

« گاهی مردم به ما مراجعه می‌کنند می‌گویند شما که نظام بانکی را نقد می‌کنید، آیا شرعاً ما می‌توانیم با این بانک ها معامله بکنیم؟ می‌گویم: بله! شما می‌توانید. شما چون فرد هستید شما به لحاظ فرد وقتی به بانک مراجعه می‌کنید شما به تکلیف خودتان عمل می‌کنید، شما از نظر شرعی هیچ اشکالی در تعامل با بانک ندارید، آنی که کارش اشکال دارد آن سیستم و آن حاکمیت و آن دولت است، این کار، کار دولت است نه کار شما، یعنی دولت باید فکری در اصلاح سیستم بانکی کند، این وظیفه دولت است نه وظیفه شما.
 
شما وقتی به عنوان یک فرد به بانک مراجعه می‌کنید، بانک به شما می‌گوید در این عقودی که من تعریف کردم با ما معامله کنید یا عقد بیع است یا عقد مشارکت است، شما که کار خلافی نمی‌کنید شما در چارچوب این نظام بانکی دارید کار درستی انجام می‌دهید.» http://l1l.ir/arakifars02

#احکاممالیوبانکی 2و3

#انواعدیدگاههادرنقدبانکداری ؛ بخش اول و دومعضویت در کانال تلگرام: https://telegram.me/BahramianGh

ارتباط با مدیر وبلاگ در تلگرام: https://telegram.me/bahramiangh


انواع دیدگاهها در نقد بانکداری فعلی-1و2

انواع دیدگاهها در نقد بانکداری فعلی-1و2

انواع دیدگاهها در نقد بانکداری فعلی-1و2

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها