اخبار برگزیده

سنگ راه هم نباشیم

.بیست و دوم تیر ، هجدهمین سالروز رحلت استاد علی صفایی حائری بود. بسیار به او مدیونم. به ویژه در تغییر نگاهم به زندگی و به جهان.

نامه های بلوغ ، اولین کتابی است از او که بارها خواندمش و بلکه نوشیدم و شیفته اش شدم. «رزق لا یحتسب»ی بود در یک شب چهارشنبه ، در فروشگاه کتاب مسجد مقدس جمکران، حدود 16 سال پیش.


سنگ راه هم نباشیم

سنگ راه هم نباشیم

سنگ راه هم نباشیم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها